{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

會員活動計劃

「新手購物」優惠計劃

現在只需於大團圓網站(www.cometogether.hk)完成登記並通過認證成為會員,每位新會員即可自動獲贈HK$20購物金,會員於網站購物滿HK$300即可作現金折扣使用。購物金使用限期為成功註冊後的30天內,過期無效。此購物金可與店內其他購物優惠同時使用。

 

大團圓購物積分計劃 (202141日正式啟用)

大團圓購物積分計劃只適用於大團圓會員,於網站內成功購物後,每HK$10消費(折扣後)可獲得1點購物積分。購物積分可於定期積分換購活動中使用以兌換購物金或當期精選產品。

購物積分會統一於每年的331日到期,例: 202241日獲得之購物積分會於2023331日到期; 2023321日所獲得之購物積分亦會於2024331日到期。

 

禮品換領活動

1.      會員可按照當時的活動優惠,以未逾期的積分兌換大團圓產品或購物金(www.cometogether.hk/promotions/redeem_gift)。會員必須有足夠積分,方可進行換領。所有產品或購物金換領均以先到先得,換完即止。可供換領之產品只能在有存貨之情況下提供,並在特定的時間内供會員換領,倘若會員未能以未逾期的積分兌換產品或購物金,會員不能向本公司作出任何申索或投訴,而本公司亦不會就此作出任何賠償。

2.      所有禮品必須於計劃之指定日期前以足夠積分後換領,本公司會於會員帳戶扣除換領所需之積分。

3.      所有換領之產品不設送貨服務,換領之產品需於門市領取或與下一張訂單同時寄送。

4.      所有換領之購物金將於換領後的兩個工作天內存入會員帳號。

5.      產品圖片只供參考,可能與實物略有差異,一切以實物作準。

6.      本公司保留權利自行全權決定隨時終止提供某件禮品或提供類似禮品作為替代,而毋須於換領前另行通知。本公司並不保證任何產品將於換領獎賞有效期內一直保持供應。

 

條款及細則:

1.      請於到期日前使用購物金及購物積分,過期的購物金及購物積分將不會從新發還,敬請注意。

2.      免運費優惠需按照扣除購物金後的購買金額計算。

3.      購物積分將會於訂單完成後的一個工作天內自動存入閣下之帳戶內,訂單完成指產品成功到達顧客手上,系統上的訂單狀況為已完成時。會員可於系統內查閱購物積分及購物金餘額。

4.      若使用購物金購物後取消訂單,購物金將會退還,使用有效期不變。

5.      任何情況下購物金及購物積分都不可兌換成現金及延長使用期。

6.      大團圓保留隨時變更、修正、暫停或終止本活動之權利。